Nad aktualizacją

"Przez 3 miesiące aż 1454 razy zmienialiśmy treść tylko trzech z haseł powiązanych z koronawirusem i epidemią. I ciągle pracujemy nad aktualizacją i ulepszaniem prezentowanej Wam wiedzy w tych i innych hasłach. "

2020.03.23 20:25 Zacny_Los "Przez 3 miesiące aż 1454 razy zmienialiśmy treść tylko trzech z haseł powiązanych z koronawirusem i epidemią. I ciągle pracujemy nad aktualizacją i ulepszaniem prezentowanej Wam wiedzy w tych i innych hasłach. "

submitted by Zacny_Los to Polska [link] [comments]